Realizowane projekty

Projekty w trakcie realizacji:

Brak

Konkursy w trakcie realizacji:

Brak

Projekty zrealizowane:

Konkursy zrealizowane:

2018 – „Pszczoły i Pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

2019 – „Pszczółki indywidualnie latają, lecz w grupie weselej mają”

2017 – „Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa”

2018 – „Znaczenie pszczół w przyrodzie” i „Pszczola widziana oczami dziecka”

2016 – „Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne”

2017 – „Pszczoła mój przyjaciel”

2016 – „Tradycyjne bartnictwo szansą na ochronę dzikich pszczół”