Wniosek – szkolenia pszczelarskie w 2019 roku

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji szkoleń pszczelarskich w następnym roku, tj. 2019, informujemy, iż został przez Nas złożony wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Dnia 27.08.2018 otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie formalniej.
Aktualnie oczekujemy na jego rozpatrzenie, wniosek jest na etapie oceny kryteriów jakościowych.

Mamy nadzieję, iż wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, tym bardziej, że zakłada on realizację szkoleń pszczelarskich na terenie całego kraju.