Ładowanie...

Pierwsze spotkania informacyjno-rekrutacyjne!

projekt-1-logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Rekrutacja trwa!
Chcielibyśmy poinformować o już ustalonych pierwszych spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, na których będą mieli Państwo możliwość zapisania się na szkolenie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Bez tytułu