Zapytania ofertowe

8.06.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 8.06.2018 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2018 r. dotyczące wybór Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych w ramach organizacji operacji pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”.
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę: FT Polska Sp. z o.o.

21.05.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i opolskiego w ramach realizacji operacji „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku grafika

18.05.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 18.05.2018 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7.05.2018 r. dotyczące wyboru Koordynatora wraz z pochodnymi w ramach realizacji operacji.
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę: FT Polska Sp. z o.o.

7.05.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i opolskiego w ramach realizacji operacji „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” planuje wybór koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku koordynator

ekoostoja

Website: