Ładowanie...

ZAPYTANIA OFERTOWE

20.06.2018
W związku z planowaną realizacją projektu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018, informujemy iż, najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego, jest oferta złożona przez:
Akademię Morską w Szczecinie, Wydział Mechaniczny, adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851-000-63-88.
Oferta spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

4.06.2018
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na wykonaniu rysunków cad elementów ula oraz wykonaniu rysunków cad form i elementów formy do wykonania w/w elementów ula w celu budowy formy wraz z doborem konstrukcji stalowych, w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018.

4.06.2018
Informujemy, iż w ramach rozeznania rynku, którego przedmiotem zamówienia był  zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału na produkcję opakowań biodegradowalnych do przechowywania miodu w formie łyżki miodu, nie został wybrany żaden Wykonawca, że względu na brak wpłynięcia ofert.

16.05.2018
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału na produkcję opakowań biodegradowalnych do przechowywania miodu w formie łyżki miodu, w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE
RYSUNEK POGLĄDOWY OBRAZUJĄCY ŁYŻKĘ MIODU
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO