Ładowanie...

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Rekrutacja trwa!
Chcielibyśmy poinformować o już ustalonych pierwszych spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, na których będą mieli Państwo możliwość zapisania się na szkolenie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

23.08.2018

12.08.2018

01.08.2018

19.07.2018

16.07.2018

06.07.2018