Ładowanie...

Pierwsze szkolenie „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” za nami!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W zeszły weekend odbyło się pierwsze szkolenie „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” grupy podstawowej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładu Pana Daniela Świerkowskiego na tematy między innymi:
1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem
2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli
3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
4. Powiększenie pasieki
5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych
6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
7. Asortyment produktów pszczelich
8. Choroby pszczół i ich zwalczanie
9. Przygotowanie rodzin do zimowli
10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich

Szkolenie obejmowało również wyjazd na pasiekę, gdzie wszyscy obecni mogli poznać prowadzenie pasieki „od kuchni”. Pan Jerzy Lara omówił wszystkie istotne kwestie związane z działalnością pasieczną.

Obu Panom serdecznie dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie zajęć.
Wszystkich odwiedzających stronę zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji ze szkolenia! 🙂