Ładowanie...

Projekt „Nie pozwól się wykluczyć!”

Projekt „ Nie pozwól się wykluczyć !” nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0048/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja EKOOSTOJA z przyjemnością zaprasza osoby bezrobotne i chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe do udziału w projekcie : Nie pozwól się wykluczyć!”, którego organizatorem jest Navigator International Sp. Z o. o.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich, powiatu włoszczowskiego.

Grupę docelową stanowi 60 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia.

Uczestnikom organizator projektu oferuje:

– doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

– poradnictwo psychologiczne

– szkolenie zawodowe

– staż zawodowy – 3 miesięczny

Uczestnik otrzymuje:

– Zwroty kosztów dojazdu

Stypendium za szkolenie i staż zawodowy

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu.

Organizator projektu oferuje następujące szkolenia zawodowe:

  1. Operator CNC (120h/ grupę) , stypendium szkoleniowe 797,92zł(brutto=netto)
  2. Przedstawiciel handlowy(40h/grupę), stypendium szkoleniowe 265,97zł(brutto=netto)
  3. Projektowanie i aranżacja ogrodów(80h/grupę), s stypendium szkoleniowe 531,95zł(brutto=netto)

Stypendium stażowe miesięczne za odbyty staż – 997,40 zł (brutto=netto).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

782-853-254.