Ładowanie...

Konkurs pszczelarski 2019

Konkurs „Pszczółki indywidualnie latają, lecz w grupie weselej mają” dla uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Gidle, Żytno i Kobiele Wielkie

Fundacja EKOOSTOJA pragnie ogłosić kolejny konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gidle,Żytno i Kobiele Wielkie, pod tytułem „Pszczółki indywidualnie latają, lecz w grupie weselej mają” mający na celu wyłonienie pracy plastycznej/multimedialnej, której głównym tematem jest pszczoła, jej ochrona oraz propagowanie odpowiednich zachowań w jej otoczeniu.

Nagrody:

Kategoria indywidualna

Kategoria grupowa

I miejsce – Głośnik przenośny JBL I miejsce – Voucher do kina Cinema City

                  na 3 wejścia dla każdej z osób

II miejsce – Słuchawki bezprzewodowe II miejsce – Voucher do kina Cinema City

                 na 2 wejścia dla każdej z osób

III miejsce – Powerbank III miejsce – Voucher do kina Cinema City

                 na 1 wejście dla każdej z osób

 

Dodatkowo drobne upominki dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

Na wykonane prace oczekujemy w siedzibie Fundacji (ul. Plac Wolności 26, Pławno) do dnia 12.04.2019 do godz. 16:00. W dniu 6-8 maja 2019 Dyrektorzy Szkół biorących udział w konkursie zostaną poinformowani o wynikach rozstrzygnięcia konkursu oraz terminie wręczenie nagród.

 

Sposób przygotowania prac:

  1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
  2. Technika pracy dowolna – forma papierowa (rysunek, komiks, plakat, wyklejanka), forma multimedialna (PDF).
  3. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu prace wykonane:
  • Indywidualnie
  • Grupowo (w grupach 2 – 4 osób)
  1. Każdy uczestnik/ grupa uczestników powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi i wypełnić załącznik nr 1 do konkursu:

Imię i nazwisko, wiek, klasa, numer telefonu.

  1. Prace wykonane techniką komputerową należy dostarczyć na nośnikach pamięci lub drogą mailową na adres: biuro@ekoostoja.com z dopiskiem w tytule „KONKURS PSZCZELARSKI – temat pracy, klasa, praca indywidualna/ praca grupowa”
  2. Prace należy dostarczyć do siedziby Fundacji EKOOSTOJA w Pławnie do 12 kwietnia 2019 r.
  3. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu