Zapytania ofertowe

12.07.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 12.07.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do organizacji szkoleń e-learningowych zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.


12.07.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 12.07.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia plakatu promocyjnego w formie elektronicznej (jpg)..  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.


12.07.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 12.07.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyboru koordynatora projektu wraz z pochodnymi.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.


30.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w ramach realizacji operacji „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-lineplanuje wybór Wykonawcy do organizacji szkoleń e-learningowych zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – platforma szkoleniowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


30.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w ramach realizacji operacji „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-lineplanuje wybór Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia plakatu promocyjnego
w formie elektronicznej (jpg).

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku grafika


30.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w ramach realizacji operacji „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-lineplanuje wybór koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku koordynator

Formularz zgłoszeniowy

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Ramowy program szkoleń:

 

Liczebność uczestników: 65 osób.

Forma szkoleń: e-learningowe – realizowane w sposób indywidualny za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do szkolenia wygaśnie)

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie.

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat.

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Program szkolenia Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich:

 1. Moduł – Zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej;
 2. Moduł – Sprzedaż bezpośrednia w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej;
 3. Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych;
 4. Moduł – Porady prawne w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej w pasiekach;
 5. Moduł – Aspekty finansowe prowadzenia sprzedaży bezpośredniej;
 6. Moduł – Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania sprzedaż bezpośrednia pasiek w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich;
 7. Moduł – Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej

Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich

Ramowy program szkoleń:

 

Liczebność uczestników: 65 osób.

Forma szkoleń: e-learningowe – realizowane w sposób indywidualny za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do szkolenia wygaśnie)

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie.

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat.

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Program szkolenia Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich:

 1. Moduł – Zasady funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego;
 2. Moduł – Rolniczy handel detaliczny w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej;
 3. Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych;
 4. Moduł – Porady prawne w odniesieniu do rolniczego handlu detalicznego;
 5. Moduł – Aspekty finansowe prowadzenia rolniczego handlu detalicznego;
 6. Moduł – Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania rolniczy handel detaliczny pasiek w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich;
 7. Moduł – Zalety i wady rolniczego handlu detalicznego

Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Ramowy program szkoleń:

Liczebność uczestników: 70 osób

Forma szkoleń: e-learningowe – realizowane w sposób indywidualny za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do szkolenia wygaśnie)

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie.

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat.

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Program szkolenia Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa:

 1. Moduł – Powiększenie pasiek w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej
 2. Moduł – Wychów matek Robienie odkładów pszczelich na własne potrzeby;
 3. Moduł – Wykorzystanie nowych technologii w ulach – elektronika, automatyka, sensoryka;
 4. Moduł – Higiena i nowe technologie w pracowniach pasiecznych jako standaryzacja kulturowa i branżowa.

Rozpoczynamy realizację projektu: Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Celem projektu jest:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.


Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ (klikając na dany temat, dowiesz się więcej o szkoleniu)

 1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
 2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
 3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

ZAPYTANIA OFERTOWE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do wydruku

Regulamin operacji

Regulamin operacji – aktualizacja 23.08.2021

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
pszczelarstwo@ekoostoja.com
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW