Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Ramowy program szkoleń:

 

Liczebność uczestników: 65 osób.

Forma szkoleń: e-learningowe – realizowane w sposób indywidualny za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do szkolenia wygaśnie)

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie.

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat.

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

Program szkolenia Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich:

  1. Moduł – Zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej;
  2. Moduł – Sprzedaż bezpośrednia w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej;
  3. Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych;
  4. Moduł – Porady prawne w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej w pasiekach;
  5. Moduł – Aspekty finansowe prowadzenia sprzedaży bezpośredniej;
  6. Moduł – Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania sprzedaż bezpośrednia pasiek w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich;
  7. Moduł – Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej

ekoostoja

Website: