Ładowanie...

Zapytania ofertowe

12.07.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 12.07.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do organizacji szkoleń e-learningowych zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.


12.07.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 12.07.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia plakatu promocyjnego w formie elektronicznej (jpg)..  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.


12.07.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 12.07.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyboru koordynatora projektu wraz z pochodnymi.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.


30.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w ramach realizacji operacji „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-lineplanuje wybór Wykonawcy do organizacji szkoleń e-learningowych zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – platforma szkoleniowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


30.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w ramach realizacji operacji „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-lineplanuje wybór Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia plakatu promocyjnego
w formie elektronicznej (jpg).

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku grafika


30.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w ramach realizacji operacji „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-lineplanuje wybór koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku koordynator