Rozeznanie rynku

23.10.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2023 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.10.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do organizacji szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”.  

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę:

Zadanie 2, 3, 4, 5, 6 – FT Polska Sp. z o.o. 

Zadanie 1 – ŁUKASZ BRYJA FIRMA HANDLOWA „POLPAPIER 2”


19.10.2023

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego w ramach realizacji operacji „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania wyjazdu studyjnego  w ramach organizacji operacji pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2023 r. o godz. 9:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku .doc