Ładowanie...

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Rekrutacja trwa! Chcielibyśmy […]

ZAKOŃCZENIE II EDYCJI KONKURSU PSZCZELARSKIEGO

W dniu 18.05.2018 odbyło się uroczyste zakończenie II edycji konkursu pszczelarskiego zorganizowanego przez Fundację EKOOSTOJA pt. “Pszczoła widziana oczami dziecka” / “Znaczenie pszczół w przyrodzie”. Konkurs obejmował szkoły na terenie gminy Żytno oraz gminy Gidle. W wydarzeniu wzięło udział wiele utalentowanych dzieci. Komisja wybierając zwycięzców miała nie lada wyzwanie. Wybór był bardzo trudny. Techniki w […]

ZAPYTANIA OFERTOWE

20.06.2018 W związku z planowaną realizacją projektu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018, informujemy iż, najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego, jest oferta złożona przez: Akademię […]

PROJEKT TRWA – Bony na innowacje

Jako mikroprzedsiębiorca możemy skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujemy: -dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej, -opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy, -możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw […]

Ruszył projekt! „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Fundacja EKOOSTOJA informuje, […]

Fundacja EKOOSTOJA na Forum Przedsiębiorczości w Radomsku

Dziś święto lokalnej przedsiębiorczości – w Radomsku odbywa się II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości, w którym uczestniczą także przedstawiciele Fundacji EKOOSTOJA. Tematem Forum jest Partnerstwo Publiczno – Prywatne, opowiedzą o nim przedstawiciele organów rządowych, samorządowych i praktycy w zakresie PPP. Jednak Forum to nie tylko prelekcje, to także przestrzeń, gdzie lokalni przedsiębiorcy mogą pochwalić się swoimi […]

Promocja Fundacji EKOOSTOJA

Dzisiaj w Fundacji EKOOSTOJA mieliśmy przyjemność gościć grupę filmową z Poznania “LUCKYYOU”. W związku z tym przeprowadzony został reportaż, w którym została zaprezentowana działalność Naszej Fundacji. Korzystając z okazji opowiedzieliśmy historię naszego regionu oraz niewielką część informacji związanych z pszczelarstwem. Nasi goście mieli również okazję osobiście odwiedzić naszą pasiekę oraz obserwować wykonywanie podstawowych czynności w […]

Wydarzenie zagraniczne – Targi Slow Food 2018

Targi Slow Food Stuttgart Pragniemy poinformować, iż Fundacja po raz drugi wzięła udział w targach zagranicznych branży rolno-spożywczej – SLOW FOOD, od dziś aż do soboty, tj. 7.04.2018r. Fundacja będzie promować i sprzedawać regionalne miody i inne produkty pszczele. Nasze produkty zostały docenione głównie z powodu naturalnego smaku poprzez pozyskiwanie produktów pszczelich z naturalnie żyjących […]

Podsumowanie osiągnięć w Chinach

27 marca 2018 Fundacja EKOOSTOJA zakończyła swój udział w Misji Gospodarczej do Chin. Spotkania z przedsiębiorcami chińskimi przyniosły wiele pozytywnych wrażeń, jak również i wstępnie nawiązanej współpracy. Fundacja zyskała nowe doświadczenia, jak również bezpośrednie informacje na temat możliwości promocji i sprzedaży polskich produktów pszczelich w Chinach. Jak się okazało, rynek chiński jest bardzo zainteresowany naszym […]