Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Operacja współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest:

  • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych,
  • powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne,
  • zrealizowanie łącznie 10 spotkań po 15 uczestników (150 uczestników).

Grupa docelowa to:

Miejsce realizacji: 5 powiatów z terenu województwa łódzkiego: powiat bełchatowski, powiat pajęczański, powiat radomszczański, powiat piotrkowski, powiat opoczyński.

 

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 150 osób z 5 wyżej wskazanych powiatów.

Na terenie każdego powiatu zostaną zorganizowane dwa szkolenia (jedno szkolenie grupy podstawowej i jedno szkolenie grupy zaawansowanej), a każde z nich dla 15 osób (tj. 5 powiatów x 2 grupy x 15 osób, co łącznie wynosi 150 osób) w miejscach gdzie najszybciej zbierze się grupa zainteresowanych udziałem w projekcie.

W sumie zostanie zorganizowanych 10 szkoleń.

Każde szkolenie obejmie 3 dni po min. 6 godzin, a więc łącznie będzie trwało ok. 18 godzin.

Nazwa powiatu Liczba szkoleń Rodzaj grupy szkoleniowej Liczba uczestników podczas 1 szkolenia Czas trwania 1 szkolenia Czas trwania 1 dnia szkoleniowego
Radomszczański 2 (różne grupy) Podstawowa

Zaawansowana

15
Grupa podstawowa –  3 dni stacjonarne
Grupa zaawansowana – 2 dni stacjonarne oraz 1 dzień wyjazdowy
min. 6 godz.
Pajęczański 2 (różne grupy) Podstawowa

Zaawansowana

15
Grupa podstawowa –  3 dni stacjonarne
Grupa zaawansowana – 2 dni stacjonarne oraz 1 dzień wyjazdowy
min. 6 godz.
Bełchatowski 2 (różne grupy) Podstawowa

Zaawansowana

15
Grupa podstawowa –  3 dni stacjonarne
Grupa zaawansowana – 2 dni stacjonarne oraz 1 dzień wyjazdowy
min. 6 godz.
Piotrkowski 2 (różne grupy) Podstawowa

Zaawansowana

15
Grupa podstawowa –  3 dni stacjonarne
Grupa zaawansowana – 2 dni stacjonarne oraz 1 dzień wyjazdowy
min. 6 godz.
Opoczyński 2 (różne grupy) Podstawowa

Zaawansowana

15
Grupa podstawowa –  3 dni stacjonarne
Grupa zaawansowana – 2 dni stacjonarne oraz 1 dzień wyjazdowy
min. 6 godz.

 

Program szkolenia dla obu grup:

Grupa podstawowa Grupa zaawansowana
Program szkoleń – tematyka:

1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem

2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli
3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
4. Powiększenie pasieki
5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych
6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
7. Asortyment produktów pszczelich
8. Choroby pszczół i ich zwalczanie
9. Przygotowanie rodzin do zimowli
10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich

Program szkoleń stacjonarnych – tematyka:

1. Budowa ula i omówienie rodzajów uli
2. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
3. Powiększenie pasieki
4. Hodowla matek pszczelich na własny użytek
5. Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń niestacjonarnych – wyjazd do pasieki – 3 dzień szkolenia:

1. Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).
2. Wspólny przejazd do pasieki.
3. Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja asortymentu produktów pszczelich, prezentacja gospodarki pasiecznej w praktyce).
4. Poczęstunek dla uczestników.
5. Powrót pod salę szkoleniową.

 

Informujemy, że istniej możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW w bazie partnerów!

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów.