Ładowanie...

Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne

Operacja pn. „Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne” mająca na celu przekazanie wiedzy i niezbędnych informacji teoretycznych i praktycznych osobom, które z własnej inicjatywy chciałby podjąć działalność w zakresie założenia i prowadzenia pasieki pszczelej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Celem projektu jest:

 • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych,
 • powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne,
 • zrealizowanie łącznie 10 spotkań po 15 uczestników (150 uczestników).

Grupa docelowa to (kryteria obligatoryjne spełniane łącznie):

 • osoby w wieku powyżej 18 lat,
 • zamieszkujące na terenie wiejskim, w woj. łódzkiego, w powiatach radomszczański, bełchatowski, pajęczański, wieluński, wieruszowski (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • posiadające na własność bądź dzierżawione m.in. 1 ha gruntów rolnych.

Oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków

 • pszczelarze, którzy posiadają mniej niż 5 uli
 • pszczelarze, którzy nie osiągnęli wieku 30 lat
 • osoby, które nie są pszczelarzami ale chcą założyć pasiekę.

Grupę docelową stanowić będzie 150 os. Na terenie każdego powiatu zostaną zorganizowane dwa szkolenia, liczące po 15 osób, tj. 5 powiatów x 2 grupy x 15 osób, co łącznie wynosi 150 osób.

Głównym założeniem projektu jest przekazanie wiedzy i niezbędnych informacji teoretycznych i praktycznych osobom, które z własnej inicjatywy chciałby podjąć działalność w zakresie założenia i prowadzenia pasieki pszczelej.

Program szkolenia:

 1. Budowa ula i omówienie rodzajów uli:
 • charakterystyka leżaków, stojaków i uli kombinowanych,
 • warszawski, wielkopolski, dadant,
 • pojemność ula i wielkość ramki.

2. Porady z zakresu gospodarki pasiecznej:

 • konkurencyjne rozmieszczenie pasiek i ich zdrowotność,
 • Zaplecze gospodarcze pasieki,
 • Technika przeglądu gniazd,
 • zbieranie i osadzanie roju,
 • łączenie rodzin,
 • powiększanie pasieki przez tworzenie odkładów,
 • przesiedlanie rodzin do innych uli.
 • 3. Powiększenie pasieki:
 • Przyczyny powstawania nastroju rojowego i zapobieganie,
 • konsekwencje wyjścia,
 • wykorzystanie pszczół rojowych,
 • tworzenie odkładów, łączenie odkładów z rodzinami produkcyjnymi – rotacyjna gospodarka.

4.Wykorzystanie pożytków:

 • siła i struktura rodzin przed rozpoczęciem się pożytków,
 • odległość pasieki od bazy pożytkowej,
 • rodzaje towarowych pożytków,
 • miodobranie,
 • transport rodzin,
 • wykorzystywanie pożytków wiosennych, letnich i jesiennych.

5. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej:

 • częstotliwość i terminy wymiany matek,
 • omówienie metod wychowu matek na własny użytek,
 • omówienie ras i lini pszczół hodowanych w Polsce,
 • sposoby poddawania matek i mateczników.

6. Asortyment produktów pszczelich:

 • miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, wosk, propolis, jad pszczeli.

7. Choroby pszczół i ich zwalczanie:

 • m.in. warroza, nosemoza, zgnilec amerykański, grzybica wapienna.

8. Przygotowanie rodzin do zimowli:

 • zapewnienie warunków dobrego przygotowania się pszczół do zimowli,
 • ułożenie gniazda,
 • siła rodziny,
 • zakarmianie.

9. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich.

 

Projekt zakończyliśmy z sukcesem i Dziękujemy wszystkim za udział, wsparcie w jego realizacji gdyż bez ludzi dobrej woli i nieobojętnych wobec zwierząt było by to niemożliwe.

Z Wyrazami Szacunku

Wolontariusze i założyciel FUNDACJI