Ładowanie...

Tradycyjne bartnictwo szansą na ochronę dzikich pszczół

Przedsięwzięcie ” Tradycyjne bartnictwo szansą na ochronę dzikich pszczół”, współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w ramach projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Rolnictwa pt: „Razem dla klimatu”.

Celem projektu jest:

 • ochrona zagrożonych gatunków dzikich pszczół i kształtowanie postaw proekologicznych,
 • powstanie nowych pasiek bartniczych w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji dzikich pszczół,
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne,
 • zrealizowanie łącznie 5 spotkań po 10 uczestników (50 uczestników).

Grupa docelowa to (kryteria obligatoryjne spełniane łącznie):

 • osoby w wieku powyżej 18 lat,
 • zamieszkujące na terenie wiejskim, w woj. łódzkiego, w powiatach radomszczański, bełchatowski, pajęczański, wieluński, wieruszowski (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • posiadające na własność bądź dzierżawione m.in. 0,1ha powierzchni lasu.

Oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków

 • bartnik, który posiada min 1 barć,
 • pszczelarze, którzy nie osiągnęli wieku 30 lat
 • osoby, które nie są bartnikami ale chcą założyć barć.

Grupę docelową stanowić będzie 50 os. Na terenie każdego powiatu zostaną zorganizowane szkolenie, liczące po 10 osób, tj. 5 powiatów x 1 grupy x 10 osób, co łącznie wynosi 50 osób.

Głównym założeniem projektu jest przekazanie wiedzy i niezbędnych informacji teoretycznych i praktycznych osobom, które z własnej inicjatywy chciałby podjąć działalność w zakresie prowadzenia działalności bartniczej.

Program szkolenia

 1. Współczesne bartnictwo i jego historia:
 • rodzaje drzew, w których wykonuje się barcie,
 • wybór odpowiedniego miejsca do ustawienie kłody czy to w formie leżaka czy podwieszanego stanowiska,
 • rzeźbienie i dzianie kłody pod barć z wykorzystaniem technik współczesnych,
 • metody i materiały wabienia rójek do założonych barci.
 1. Bartnictwo – promocja i korzyści:
 • ochrona zagrożonych gatunków dzikich pszczół,
 • utrzymanie ostoi rzadkich gatunków organizmów żyjących na drzewach,
 • miód z barci – certyfikacja,
 • funkcja produkcyjno-ekonomiczna pszczół ulokowanych na obszarach leśnych.
 • aspekt ekologiczny i turystyczny w ramach działania w tych środowiskach,
 1. Bartnictwo jako forma edukacji społeczeństwa:
 • podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony zasobów leśnych i gospodarki leśnej poprzez zachowanie bioróżnorodności dzikich zapylaczy przy pracy z bartnikami XXI wieku,
 • ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne.

Dziękujemy za udział w projekcie i pomoc w jego realizacji. Szczególne podziękowania dla Pana Andrzej Pazury i ODR Pajęczno – Pani Katarzynie Korbaczyńskiej.

W nowym roku zapraszamy do kolejnych działań związanych z bartnictwem poprzez dzianie kłód i umieszczanie ich w miejscach przyjaznych. Będziemy informować w aktualizacjach o naszych przedsięwzięciach z w/w tematem.