Fundacja EKOOSTOJA działa nieprzerwanie od 2015 roku. Jako organizacja pozarządowa poprzez swoje działania szczególnie wspiera pszczelarzy, uczestników rynku przetwórstwa rolniczego i rolnictwa ekologicznego. Niemniej jednak, Nasze działania nastawione są również na wsparcie młodzieży i osób pozostających bez zatrudnienia, którzy chcą lub są już na etapie zmiany swojego życia.

Misją organizacji jest aktywizacja lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, głównie poprzez ochronę gatunków owadów zapylających, a tym samym zachowaniu zrównoważonego rozwoju. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z mieszkańcami województw: łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i mazowieckiego oraz innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, i innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

OSIĄGNIĘCIA

Naszą działalność oraz sukcesy mierzymy tym co udało nam się wykonać i wdrożyć w ramach lokalnych i regionalnych działań i inicjatyw, co wpłynęło na globalne funkcjonowanie społeczności w latach 2015-2021.
Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Swoją działalność opiera na realizacji projektów proekologicznych – realizacja szkoleń głównie o tematyce pszczelarskiej i bartniczej, organizacji konkursów pszczelarskich dla dzieci, oraz udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i przedsiębiorczych w regionie.
Niemniej jednak, wdrożyliśmy nowatorskie programy edukacyjne pszczelarstwa, rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa. Wykonaliśmy szkolenia teoretyczne i praktyczne dla pszczelarzy oraz osób chcących założyć pasiekę, dla miodosytników oraz osób chcących założyć miodosytnię, dla rolników i właścicieli gospodarstw ekologicznych.
Wykonaliśmy szereg spotkań informacyjno-edukacyjnych na terenie woj. łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i mazowieckiego, na polu przetwórstwa, miodosytnictwa, pszczelarstwa, zrzeszania się w grupy producenckie, sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, oraz pozyskiwania środków finansowych na zakładanie i rozwój tych działalności.
Aktualnie przeprowadziliśmy:
– szkolenia dla 800 pszczelarzy
– spotkania edukacyjno-informacyjne dla 80 miodosytników
– szkolenia dla 45 bartników
– 4 konkursy pszczelarskie, w ramach których wpłynęło ponad 280 prac plastycznych i informatycznych
– spotkania edukacyjne dla 350 dzieci i młodzieży w szkołach na terenie woj. łódzkiego i śląskiego

Ponadto, przygotowaliśmy pełną dokumentację związaną z:
– 8 wniosków na założenie działalności gospodarczej przez rolników
– 2 wnioski na rozwój działalności gospodarczych na terenach wiejskich
Łączna ich wartość wynosi ponad 3mln złotych.