Ładowanie...

Realizacja usług prorozwojowych w firmie FUNDACJA EKOOSTOJA

Usługa doradcza pt. Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług realizowana jest w ramach projektu pt.: ”Realizacja usług prorozwojowych w firmie FUNDACJA EKOOSTOJA”  w ramach konkursu

RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18

ogłoszonego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Działanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, tj. stworzeniem lepszych warunków do rozwoju MŚP.

.

1)Nazwa usługi doradczej:

Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług

Doradztwo będzie się opierało na doborze odpowiednich maszyn i urządzeń, w celu stworzenia kompletnego automatycznego procesu technologicznego umożliwiającego produkcję alkoholu z brzeczki miodowej, z głównym nastawieniem na sensorykę i podyktowaną tym regulację procesu do urządzeń produkcyjnych i okołoprodukcyjnych w standardach 4.0 dla elementów:

 1. Mieszalnik brzeczki;
 2. Zbiornik Fermentacyjny;
 3. Zbiornik Leżakowy;
 4. Segment filtracyjny ze stacją pompową;
 5. Stacja mycia zbiorników CIP;
 6. Jeden zbiorczy panel kontrolująco-regulujący proces

.

2) Nazwa usługi doradczej:

Wsparcie przy określeniu zakresu nadzoru techniczno-technologicznego

Zamawiający oczekuje, iż w ramach usługi doradczej zostanie opracowany proces nadzoru produkcji, kontroli i sprzedaży, tj. doradztwo w zakresie wyboru optymalnego procesu przygotowania produkcji, kontroli nad procesem pod względem technicznym i jakościowym, w tym opracowanie parametrów w formie tabelarycznej do procesu, m.in.:

 1. parametry temperaturowe, ciśnieniowe, pH, pomiar CO2, poziom cukrów i alkoholu
 2. parametry kwasowości nastawu, osadu oraz pomiar i rozmnażanie drożdży
 3. sposobu kontroli jakości wykonanego miodu pitnego
 4. procesu ewidencji produkcji i jej kontroli
 5. systemowe dokumenty do obsługi produkcji typu: raport kontroli, zlecenie produkcyjne, zlecenie magazynowe itp.

.

Całkowita wartość projektu: 99 630,00zł

Kwota dofinansowania: 68 850,00zł

.

Biuro projektu:

Fundacja EKOOSTOJA

ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno