Formularz zgłoszeniowy do udziału w 3 dniowym wyjeździe studyjnym do miodosytni