Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniach on-line 2023

Rozeznanie rynku


25.05.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2023 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 11.05.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do organizacji szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”.  

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę:

Zadanie 1, 2, 3, 4, 9 – FT Polska Sp. z o.o. 

Zadanie 5, 6, 7, 8 – ŁUKASZ BRYJA FIRMA HANDLOWA „POLPAPIER 2”


11.05.2023

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego i śląskiego w ramach realizacji operacji „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2023 r. o godz. 16:00. 

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku