Rozeznanie rynku

23.09.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 23.09.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.09.2022 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – FT Polska Sp. z o.o.

22.09.2022

W dniu 22.09.2022 zaprzestano przyjmowania ofert w ramach operacji pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”, gdyż wpłynęły 3 poprawnie złożone oferty cenowe.


19.09.2022

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego w ramach realizacji operacji „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” planuje Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń on-line oraz kalendarza pszczelarskiego w ramach operacji pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2022 r. o godz. 16:00. Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert może zostać skrócony do dnia, gdy wpłyną 3 poprawnie złożone oferty cenowe.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

ekoostoja

Website: