Ładowanie...

Rozeznanie rynku

22.06.2022

Szanowni Państwo,

Fundacja EKOOSTOJA na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego w ramach realizacji operacji „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania wyjazdu studyjnego  w ramach organizacji operacji pn. „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie”.

Termin składania ofert upływa w dniu 1.07.2022 r. o godz. 16:00.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

Dodaj komentarz