Ładowanie...

ZAKOŃCZENIE III EDYCJI PROJEKTU PSZCZELARSKIEGO “Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

Z radością chcielibyśmy poinformować, iż zakończyliśmy już wszystkie z 20 zaplanowanych szkoleń z zakresu pszczelarstwa. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nasze szkolenie były atrakcyjne zarówno dla osób początkujących jak i bardziej doświadczonych i w związku z tym zorganizowaliśmy 3 szkolenia dla grup podstawowych oraz  17 dla grup zaawansowanych. Jak co […]

Harmonogramy szkoleń pszczelarskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Zapraszamy do zapoznania […]

Projekt “Nie pozwól się wykluczyć!”

Projekt „ Nie pozwól się wykluczyć !” nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0048/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja EKOOSTOJA z przyjemnością zaprasza osoby bezrobotne i chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe do udziału w projekcie : „Nie pozwól się wykluczyć!”, którego organizatorem jest Navigator International Sp. Z o. o. Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby z […]

Pierwsze szkolenie “Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” za nami!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi W zeszły weekend odbyło […]

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Rekrutacja trwa! Chcielibyśmy […]

ZAKOŃCZENIE II EDYCJI KONKURSU PSZCZELARSKIEGO

W dniu 18.05.2018 odbyło się uroczyste zakończenie II edycji konkursu pszczelarskiego zorganizowanego przez Fundację EKOOSTOJA pt. “Pszczoła widziana oczami dziecka” / “Znaczenie pszczół w przyrodzie”. Konkurs obejmował szkoły na terenie gminy Żytno oraz gminy Gidle. W wydarzeniu wzięło udział wiele utalentowanych dzieci. Komisja wybierając zwycięzców miała nie lada wyzwanie. Wybór był bardzo trudny. Techniki w […]

ZAPYTANIA OFERTOWE

20.06.2018 W związku z planowaną realizacją projektu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018, informujemy iż, najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego, jest oferta złożona przez: Akademię […]

PROJEKT TRWA – Bony na innowacje

Jako mikroprzedsiębiorca możemy skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujemy: -dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej, -opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy, -możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw […]

Ruszył projekt! „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Fundacja EKOOSTOJA informuje, […]